eStire.ro

Articol actualizat la: 02 February 2018, 14:26

Universitatea Spiru Haret demarează campania de preînscrieri online la programele de studii de licenţă şi de masterat

Universitatea Spiru Haret demarează campania de preînscrieri online la programele de studii de licenţă şi de masterat

Universitatea Spiru Haret organizează preînscrieri online în perioada 1 februarie- 30 iunie 2018. Cei care aleg să se preînscrie online vor fi scutiţi de taxa de înscriere.

Viitorii studenţi pot opta pentru unul din cele 60 de programe de studii de licenţă şi 40 de programe de studii de masterat

Sistemul implementat încă din anul 2017 are rolul de a veni în sprijinul viitorului candidat prin simplificarea procedurilor administrative ocazionate înscrierii la facultate. Parcurgerea următoarelor etape ale procesului de admitere în cadrul universităţii este obligatorie.

Aplicanţii pot opta pentru una din cele 14 facultăţi din Bucureşti şi din ţară prin completarea formularului, disponibil la adresa http://www.spiruharet.ro/facultate-preinscriere şi ulterior, prin confirmarea locului până în data de 31 iulie. Admiterea propriu-zisă are loc în perioada 1 iulie-30 septembrie.

Pentru a deveni studenţi, candidaţii trebuie să depună dosarul de candidatură (ce include formularul de preînscriere) şi să susţină probele de admitere specifice specializării alese. Ulterior obţinerii calificativului ”ADMIS”, li se va deduce taxa de înscriere din prima rată de şcolarizare..

Oferta educaţională a Universităţii Spiru Haret este una variată, viitorii haretişti putând alege din specializări precum ştiinţe juridice, politice şi administrative, educaţie fizică şi sport, informatică, medicină veterinară, psihologie şi ştiinţele educaţiei, ştiinţe economice sau ştiinţe socio-umane.

Dezvoltarea programelor educaţionale ale instituţiei de învăţământ reprezintă o preocupare continuă pentru managementul universităţii, care şi-a propus ca acestea să răspundă cerinţelor reale ale societăţii contemporane şi să aibă aplicabilitate pe piaţa muncii actuale.

Printre pilonii principali ai Strategiei europene în domeniul Ocupării Forţei de Muncă definită prin Tratatul de la Amsterdam se numără promovarea iniţiativei şi a spiritului întreprinzător.

În acest context, Universitatea Spiru Haret susţine ideile inovative de business ale studenţilor, aceştia putându-se implica în diverse proiecte cu finanţare europeană (COST, ERASMUS+, TEMPUS), startup-uri, proiecte şi stagii de cercetare, sau se pot dezvolta personal şi profesional prin intermediul internship-urilor, workshop-urilor, seminariilor, pe care instituţia în parteneriat cu mediul de afaceri le pune la dispoziţie.

În cei 27 de ani, performanţa a reprezentat direcţia de acţiune a universităţii, care s-a remarcat în mediul universitar particular din România şi va continua să coreleze procesul educaţional la cele mai noi tendinţe existente la nivel global.

Sursa: Adevarul