eStire.ro

Articol actualizat la: 12 December 2018, 19:41

Ghidul Erasmus+ a fost publicat. Programul va avea o finanţare de 1,8 miliarde de euro în 2014

Ghidul Erasmus+ a fost publicat. Programul va avea o finanţare de 1,8 miliarde de euro în 2014

Organizaţiile care doresc să solicite finanţare în 2014 în cadrul Erasmus+, noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, pot începe pregătirea cererilor lor de grant începând de astăzi, anunţă Comisia Europeană.

Noul ghid al programului Erasmus+, care conţine informaţii detaliate privind modalităţile de solicitare a finanţării, a fost publicat joi. 

Programul este deschis organizaţiilor din domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului, care pot astfel solicita finanţarea online, începând cu sfârşitul lunii ianuarie.

Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie să ia legătura cu universitatea, colegiul sau cu organizaţia de care aparţin, care vor solicita grantul în numele lor, se arată într-un comunicat de la Comisia Europeană.

Program finanţat suplimentar, pentru peste 4 milioane de tineri

„Procesul de lansare a programului Erasmus+ este în prezent în etapa finală şi suntem pregătiţi pentru etapa de implementare. Încurajez organizaţiile să studieze cu atenţie ghidul programului, pentru a se asigura că vor fi pe deplin pregătite în momentul în care procesul de solicitare a finanţării va începe online. Datorită creşterii cu 40 % a bugetului Erasmus+, peste 4 milioane de persoane, inclusiv studenţi, stagiari, cadre didactice şi voluntari, vor beneficia de granturi în următorii şapte ani”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru următoarele activităţi:

promovarea oportunităţilor de mobilitate deschise studenţilor, stagiarilor, cadrelor didactice şi altor categorii de personal implicat în învăţământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor şi voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014 crearea sau consolidarea de parteneriate între instituţiile şi organizaţiile din domeniul învăţământului, formării profesionale şi tineretului, pe de o parte, şi operatorii economici, pe de altă parte. Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014 susţinerea dialogului şi dezvoltarea unei baze de cunoştinţe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educaţie, de formare profesională şi în cele care vizează tineretul.

Consorţiile, organizaţiile şi grupurile de coordonare pot depune o singură cerere în numele mai multor organizaţii.

Proiecte transnaţionale în sport

”Pe lângă universităţi şi instituţii de formare profesională, vor beneficia de finanţare, pentru prima dată, noi parteneriate inovatoare. Aşa-numitele „Alianţe ale cunoaşterii” şi „Alianţe ale competenţelor sectoriale” vor crea sinergii între educaţie şi muncă, permiţând instituţiilor de învăţământ superior, furnizorilor de formare profesională şi întreprinderilor să promoveze inovarea şi spiritul antreprenorial şi să dezvolte noi programe de învăţământ şi noi calificări pentru a atenua problema deficitului de competenţe”, mai arată documentul.

În domeniul sportului, accentul se va pune pe proiecte transnaţionale care susţin sportul de masă şi care abordează provocări transfrontaliere precum „aranjarea” meciurilor, dopajul, violenţa şi rasismul şi care favorizează buna guvernanţă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, incluziunea socială şi activitatea fizică pentru toţi.

Context

Ghidul programului Erasmus+ oferă informaţii detaliate referitoare la obiective, la priorităţi, la oportunităţile de finanţare pentru fiecare acţiune, inclusiv informaţii tehnice privind cererile de grant ţi procesul de selecţie, precum şi cu privire la dispoziţiile financiare şi administrative legate de acordarea granturilor.

Programul Erasmus+ combină toate schemele de finanţare actuale ale UE pentru educaţie, formare profesională şi tineret, inclusiv Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul „Tineret în acţiune” şi cinci programe de cooperare internaţională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul de cooperare cu ţările industrializate). El introduce, de asemenea, pentru prima dată, măsuri de sprijin în favoarea sportului. Programul integrat va facilita înţelegerea de către solicitanţi a oportunităţilor de grant disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.

Şase milioane de tineri din UE sunt şomeri

”Erasmus+ urmează să fie lansat într-un moment în care aproape şase milioane de tineri din UE sunt şomeri – nivelul şomajului depăşind 50 % în anumite ţări. În acelaşi timp, există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante, iar o treime dintre angajatori declară că întâmpină dificultăţi în angajarea de personal cu competenţele necesare. Aceasta demonstrează existenţa unui deficit semnificativ de competenţe în Europa”, susţin reprezentanţii CE. 

Erasmus+ va aborda problema acestui deficit oferind oportunităţi de studiu, de formare profesională, de a acumula experienţă profesională sau de a participa la acţiuni de voluntariat în străinătate.

Calitatea şi relevanţa organizaţiilor şi sistemelor europene de educaţie, de formare şi care vizează tineretul vor fi consolidate prin sprijinul acordat îmbunătăţirii metodelor de predare şi de învăţare, noilor programe de învăţământ şi dezvoltării profesionale a membrilor personalului didactic şi a lucrătorilor din domeniul tineretului, inclusiv prin intermediul unei cooperări mai strânse între instituţiile de învăţământ şi operatorii economici.

Bugetul de 14,7 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 ţine cont de previziunile de inflaţie şi reprezintă o creştere cu 40 % faţă de nivelurile actuale. Este de aşteptat să se aloce fonduri suplimentare pentru învăţământul superior care implică mobilitate şi pentru consolidarea capacităţilor în cazul ţărilor care nu sunt membre ale UE. Negocierile în acest sens vor fi finalizate în 2014.

Următoarele etape

Organizaţiile interesate sunt încurajate să citească ghidul programului pentru a obţine mai multe informaţii despre diferitele posibilităţi de finanţare. Ele sunt invitate să transmită cererile lor (în cele mai multe cazuri online) la Agenţia Naţională din propria ţară (pentru România, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) sau la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură.

Erasmus+, noul program al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat pe 19 noiembrie de Parlamentul European, apoi de către statele membre. 

Programul, care se va desfăşura pe o perioadă de şapte ani, are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret. Erasmus+ va beneficia de un buget de 14,7 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 40% mai mare decât nivelurile actuale.

Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650 000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500 000 de tineri implicaţi în programe de schimburi de tineri sau de voluntariat în străinătate.


Undă verde pentru Erasmus+: Peste 4 milioane de studenţi vor beneficia de granturi din partea UE

Erasmus+, noul program al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat marţi de Parlamentul European, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene. Adoptarea propunerii de către Consiliu (statele membre) este prevăzută pentru luna următoare, urmând ca programul Erasmus+ să înceapă în ianuarie 2014.

Sursa: Adevarul