eStire.ro

Articol actualizat la: 06 December 2018, 17:35

PROIECT Ministerul Educaţiei preia Institutul de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

PROIECT Ministerul Educaţiei preia Institutul de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale trece din subordinea Ministerului Muncii în coordonarea Ministerului Educaţiei şi poate reţine 50% din sumele obţinute din închirierea bunurilor sale, potrivit unui proiect de hotărâre.

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) va fi reorganizat şi va funcţiona ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, măsura fiind prevăzută într-un proiect de hotărâre pus în dezbatere publică pe site-ul MEN.

Proiectul de act normativ prevede că structura organizatorică a institutului naţional va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei.

Patrimoniu evaluat la peste 3,5 milioane de lei

Patrimoniul institutului, stabilit pe baza raportărilor contabile în 30 iunie 2013, este în valoare de 3.585.792 lei, din care 456.679 lei reprezintă imobilizări corporale şi necorporale iar 3.129.113 lei reprezintă active circulante nete.

Proiectul mai prevede că bunurile proprietate publică a statului, pot fi închiriate prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

"Institutul naţional are dreptul să reţină o cotă parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat", se arată în proiect.

În calitate de minister coordonator, MEN va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii şi dotări pentru institut.

Acesta va putea să aibă în structură subunităţi, cu sau fără personalitate juridică.

INCSMPS are ca obiect principal de activitate realizarea de studii şi cercetări cu caracter teoretic şi aplicativ în domeniul de interes naţional privind piaţa muncii, managementul resurselor umane, dezvoltarea şi securitatea socială în România.

Sursa: Adevarul