eStire.ro

Articol actualizat la: 13 December 2018, 18:18

Regulament de participare: Concurs „Mesaj către Moş Crăciun!”

Regulament de participare: Concurs „Mesaj către Moş Crăciun!”

Regulament de participare la concursul „Mesaj către Moş Crăciun”, desfăşurat pe adevarul.ro, prin care participanţii pot câştiga diverse premii pentru copii, de Crăciun, inclusiv o excursie la Disneyland, Paris.

 Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  “ Mesaj către Moş Crăciun!”

1.1.      S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., - societate în insolvenţă, persoană

juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, avand cont de virament nr. RO70BRDE441SV58305914410 deschis la BRD Decebal, Bucureşti, Romania, înregistrată  ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul  6363, reprezentată legal prin dna. Denisa Turcu, în calitate de Administrator Special,

Organizează in online, pe www.adevarul.ro, concursul “Mesaj către Moş Crăciun!”

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2.  DURATA CONCURSULUI

Concursul  “Mesaj către Moş Crăciun!” se desfăşoară în perioada 12-26 decembrie 2013, pe site-ul oficial www.adevarul.ro.  

 

 Art 3. PREMIILE OFERITE

 3.1. În cadrul concursului “Mesaj către Moş Crăciun!”  vor fi oferite urmatoarele premii:

Locul 1 – O excursie la Disneyland  

Locul 2 – Audiobook+CD+Set carte benzi desenat Marvel+Set stickere Cars+Set carte Disney+medalie+rucsacel

Locul 3 - Audiobook+CD+Set stickere Cars+Set carte Disney+medalie+1 carte Disney

Locul 4 – Audiobook, Set stickere Cars, CD, carte cu zane, medalie, breloc, rucsacel

Locurile 5-7 – cate 3 invitatii la Scooby Doo Sala Palatului                    

Locurile 8-12 – Papusa Disney+CD Music for Kids

Locurile 13-20 – Audiobook Disney+breloc                                          

Loc 21 – Carte benzi desenate Marvel+CD Music for Kids

Locurile 22-24 – Carte de colorat SpuderMan+medalie                          

Loc 25 – Set stickere Cars+medalie+CD Music for Kids

Locurile 26-45 – Set sapun si gel fete/baieti+CD music for Kisd+breloc/medalie

Locurile 46-52 – Carte cu zane+CD                                                        

Locurile 53-64 – Carte benzi desenate Donald Duck

 

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfăşura pe site-ul www.adevarul.ro in perioada 12-26 decembrie.

4.2. Pentru a participa la concurs participantii trebuie sa inregistreze video mesajul lor catre Mos Craciun pe site-ul www.adevarul.ro apoi sa adune un numar cat mai mare de diastribuire (share-uri) la videoclipul postat din cadrul site-ului www.adevarul.ro pe reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com).

4.3. Limita de varsta a participantilor este de 12 ani.

4.4. Clasamentul final va fi stabilit pe bazat numarului de share-uri adunat pe fiecare video.

4.5.  Data limită de participare la acest concurs este 26 decembrie ora 13.00.

4.6. Castigatorii vor fi desemnati in urma clasamentului final si anuntati in cursul zilei de 27 decembrie.

4.7. Videoclipurile castigatoare vor fi anuntate pe site-ul www.adevarul.ro si pe facebook-ul oficial Adevarul.

4.8. Data  limită de revendicare a premiilor este în termen de 15 zile lucratoare de la publicarea castigatorilor.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câstigătorii pot suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 0372.130.241 de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00 sau pe adresa de e-mail concurs@adevarulholding.ro. Data  limită de revendicare a premiilor este în termen de 15 de zile de la publicarea câştigătorilor pe site.

5.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului si să trimita pe adresa de e-mail concurs@adevarulholding.ro, copia de buletin.

5.3. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiului, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorul premiilor .

5.4. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.5. Dupa semnarea procesului verbal premiul se va trimite catre castigator in termen de 30 de zile lucratoare.

5.6. În cazul în care in termen de 60 zile de la publicare,  câştigătorii publicaţi pe site nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI “Mesaj pentru Moş Crăciun!”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusa pe pagina de facebook Adevarul. De asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută: 13.500 RON.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul “Mesaj către Moş Crăciun!” participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1        Dreptul de acces la date

8.7.1.1.Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

8.7.1.2.Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3.Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4.Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2.      Dreptul de intervenţie asupra datelor

8.7.2.1.Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit:

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2.Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3.Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul

prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3.      Dreptul de opoziţie

8.7.3.1.Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

8.7.3.2.În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3.Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.      Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5.      Dreptul de a se adresa justiţiei

8.7.5.1.Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

8.7.5.2.Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3.Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază

reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

 

8.7.6.    Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1.Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei societăţilor, Adevărul Shop S.R.L., Cărţile Adevărul S.R.L.,  East Europe Media Distribution S.R.L.,  Foto Adevărul S.R.L, Garamond Tipografie S.R.L, Images & More S.R.L., Media Promovalores SRL, Mediatim S.R.L., News & More S.R.L., Platform Events & Communication S.R.L.,  Premium News S.R.L., Radio City FM Bucureşti S.R.L., Red Digital Media S.R.L., Satiricon S.R.L., Shift 2 Digital S.R.L., Standard Press Distribution S.R.L., Tetatet S.R.L., Tipomedia Prod S.R.L., , West Tipo International S.R.L., soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;

c.care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;
d. care conţin modificări ale datelor completate

e. alte situaţii stabilite de către organizator.

 

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform

legislaţiei în vigoare,

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin

intermediul  site-ului www.adevarul.ro

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi

desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 01 februarie 2014 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs  sunaţi la numărul de telefon 0372.130.241,  tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe pagina de facebook //www.facebook.com/adevarul

 

ADEVĂRUL HOLDING SRL

Prin Administrator Special

Denisa Turcu

 

Administrator Judiciar

Servicii de reorganizare si lichidare IPURL 

 reprezentant permanent

 Elena Radu

Sursa: Adevarul