eStire.ro

Articol actualizat la: 10 February 2018, 15:52

Tribunalul Specializat Cluj explică deciziile în cazul CFR

Tribunalul Specializat Cluj explică deciziile în cazul CFR

Aprobarea în viteză a cererii de insolvenţă făcute de CFR Cluj, chiar în ziua în care clubul trebuia să plătească mai multe datorii către foşti jucători, a dat naştere la suspiciuni. Fotbaliştii în cauză (Maftei, Hora, Sepsi, Voiculeţ şi L. Ganea) fac plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii împotriva judecătorilor care au aprobat insolvenţa. ProSport a adresat patru întrebări către Tribunalul Specializat Cluj:

1. De ce a fost dată decizia cererii de abţinere a judecătoarei de la primul complet, reunit pe 3 februarie, a doua zi, la ora 10:35, din moment ce completul de judecată se reunea la ora 11:00 (conform portalului instanţei, portal.just.ro)?

2. După aprobarea cererii de abţinere, cum s-a format imediat un alt complet de judecată, care a avut de judecat un singur dosar, cel a cererii de intrare în insolvenţă a clubului CFR Cluj?

3. Această viteză cu care au fost judecate cele două cereri, pe 4 februarie, de abţinere şi de intrare în insolvenţă, reprezintă o practică genereală a Tribunalului Specializat Cluj sau a fost ceva special pentru CFR Cluj?

4. De ce numele CFR Cluj apare CRF Cluj în Dosarul de intrare în insolvenţă de la Tribunalul Specializat Cluj?

Flavius Moţu, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Specializat Cluj, care este şi preşedintele instituţiei, ne-a trimis răspunsurile, pe care vi le prezentăm mai jos:

Abţinerea unui judecător reprezintaâă un incident procedural în cadrul unui proces în curs de desfaşurare. Articolul 51 aliniatul 1 din Codul de procedură civilă prevede că instanţa hotărăşte de îndată în ceea ce priveşte abţinerea, în camera de consililiu, fără prezenţa părţilor şi ascultându-1 pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine, numai dacă apreciază că este necesar.

Dacă procesul are natură urgentă,şi soluţionarea acestui incident se face de urgenţă, uneori în aceeaşi zi.

În procesul care face obiectul dosarului nr. 134/ 1285/2015, FOTBAL CLUBCFR 1907 CLUJ SA are calitatea de debitoare.

În conformitate cu prevederile articolului 66, aliniatul 10, teza I din Legea nr.85/ 2014, cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei se va judeca de urgenţă, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Acest termen, de 10 zile de la înregistrarea cererii, este durata maximă de timp recomandată pentru soluţionarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de un debitor.

Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA a fost înregistrată la data de 29 ianuarie2015, iar completul de judecată căruia acest dosar i-a fost repartizat aleatoriu,completul Nou Falimente 16, a stabilit data de 3 februarie 2015 pentru judecareaacestei cereri, la 5 zile de la înregistrarea dosarului nr. 134/ 1285/2015.

Cererea de abţinere formulată de judecatorul sindic titular al completului NouFalimente 16 a fost soluţionată de completul imediat următor care judecă în aceeaşimaterie, completul Nou Falimente 1, în ziua imediat următoare, 4 februarie 2014, deoarece procesul are natură urgentă, aşa cum rezultă din dispoziţiile articolului 66aliniatul 10 teza I din Legea nr. 85/2014.

Ora 11:00 menţionată pe portalul instanţelor de judecată este ora la carecompletul Nou Falimente 1 are programată şedinta publică în sala de judecată. Cererile de abţinere nu se soluţionează în şedinţă publică, ci în camera de consiliu, fără prezenţa părţilor, aşa cum prevede articolul 51 aliniatul 1 din Codul de procedură civilă. Şedinta de judecată din camera de consiliu a completului Nou Falimente 1 în care s-a soluţionat abţinerea mai sus menţionată a avut loc înaintea şedintei publiceprogramate pentru ora 11:00.

După admiterea abţinerii declarate de judecătorul sindic titular alcompletului  Nou  Falimente 16, la data  de 4 februarie 2015, dosarul   nr.134/ 1285/2015 a fost repartizat aleatoriu unui alt complet de judecată care judecaă cereri în materia insolvenţei, aşa cum prevede articolul 98 aliniatul 3 din HotărâreaConsiliului Superior al Magistraturii nr. 387/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, actualizată, respectiv completului NouFalimente 10.

 

Acest complet nu s-a format imediat. De regulă, completele de judecată noi se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic, însă, în măsura în care judecătorul care compune completul îşi continua activitatea în cadrul aceleiaşi instanţe, completele de judecată se păstrează de la un an la altul. Completul Nou Falimente 10 a fost constituit în urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, în lunafebruarie 2013 şi este compus din acelaşi judecător sindic de la constituirea sa. La fel ca toate celelalte complete de judecată formate din câte un judecător sindic, şicompletul Nou Falimente 10 are activitate permanentă. Faptul că acest complet, NouFalimente 10, a soluţionat în cursul aceleiaşi zile de 4 februarie 2015 cererea debitoarei FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA nu reprezintă un eveniment ieşit din comun. Procedând astfel, judecătorul sindic titular al completului Nou Falimente 10 arespectat termenul de maxim 10 zile de la înregistrarea cererii pentru judecarea acesteia cu urgenţa prevazută de lege.

Nici faptul că completul Nou Falimente 10 a avut în data de 4 februarie 2015 perol un singur dosar nu este un eveniment neobişnuit. Acest complet de judecată areşedinta publică săptămânală în fiecare zi de vineri, însă în condiţiile în care cererea dedeschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoare avea caracter urgent şi nu se judecă în şedinţă publică, ci în camera de consiliu, a soluţionat-o în chiar ziua încare i-a fost repartizat dosarul, miercuri, 4 februarie 2015.

Judecarea cu celeritate a cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de către debitori este o cerinţă impusă de lege, iar judecătoriisindici din cadrul Tribunalului Specializat Cluj sunt obligaţi să respecte dispoziţiile legii. În conformitate cu prevederile articolului 2, aliniatul 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali. În condiţiile în care articolul nr. 66, aliniatul 10, teza I din Legea nr. 85/2014 prevede ca cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei se va judeca de urgenţă, în termen de 10 zile, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, judecatorul sindic care a soluţionat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA în data de 4 februarie 2015, în cea de a 6-a zi de la data înregistrării ei, nu a făcut altceva decât să acţioneze în spiritul şi litera dispoziţiilor din Legea nr. 85/ 2014 pe care le-am redat mai sus.

Judecătorii sindici din cadrul Tribunalului Specializat Cluj soluţionează cuceleritate toate dosarele având ca obiect cereri ale debitorilor pentru  deschiderea procedurii insolvenţei, iar dosarul nr. 134/1285/2015 nu  a beneficiat de vreun tratament diferit faţă de celelalte dosare cu acelaşi obiect.

Denumirea debitoarei a cărei insolvenţă a fost deschisă în dosarul nr.134/ 1285/2015, astfel cum rezultă din cererea debitoarei, înregistrată în evidenţeleelectronice ale Tribunalului Specializat Cluj, este ,,FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJS.A.” În măsura în care în vreun document emis de Tribunalul Specializat Cluj apare prescurtarea ,,CRF Cluj”, este vorba despre o simplă eroare materială, fără nicio relevanţă, în condiţiile în care nu există vreun alt club de fotbal a cărui denumire să fie ,,CRF Cluj” în judeţul Cluj, pentru a apărea avreo confuzie.
Sursa: Prosport